Sihanoukville ទៅ Phnom Penh សេវាឡានក្

វេបសាយកក់សំបុត្រឡានក្រុងធំជាងគេក្នុងពិភពលោក ឥឡូវបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយ

Offerទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% - ប្រើលេខកូដ៖ KHNEW
toggle
  • រយៈពេលធ្វើដំណើរ គឺ 3 ម៉ោង 42 នាទី​ដើម្
  • ឡានចេញដំណើរដំបូងគេនៅម៉ោង ​07:30 & ឡានចេញដំណើរលើកចុងក្រោយ 20:00
  • តម្លៃចាប់ផ្តើមពី USD 11.00
ធានាតម្លៃទាបបំផុត
ធានាតម្លៃទាបបំផុត
កំពុងរកមើលតម្លៃល្អ?​ ពួកយើងអាចជួយបាន!
ធានារក្សាកៅអីដែលអ្នកបានជ្រើសរើស
ធានារក្សាកៅអីដែលអ្នកបានជ្រើសរើស
ជ្រើសរើសកៅអីដ៏ល្អរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេល
មិនមានថ្លៃសេវាបង្កប់
មិនមានថ្លៃសេវាបង្កប់
តម្លៃបញ្ជាក់ច្បាស់ៗ មិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើយ

ម៉ោង និងតម្លៃសំបុត្ររថយន្តក្រុងពី Sihanoukville ទៅ Phnom Penh

ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរ ឡានក្រុងដំបូង ឡានក្រុងចុងក្រោយ រយៈពេល តម្លៃ​ទាប​បំផុត ចំនួននៃសេវាកម្ម    
Sovan Rithy Transport 07:30 18:00 2 ម៉ោង 52 នាទី​ដើម្ USD 13.00 9 កក់សំបុត្រ
Sovan Rithy Express 11:00 18:00 3 ម៉ោង 37 នាទី​ដើម្ USD 15.00 6
Sovan Rithy Express Bus-Front Image
Sovan Rithy Express Bus-Side Image
កក់សំបុត្រ
Chan Moly Roth 08:30 20:00 4 ម៉ោង 32 នាទី​ដើម្ USD 12.00 5
Chan Moly Roth Bus-Front Image
Chan Moly Roth Bus-Front Image
កក់សំបុត្រ
Champa Tourist Bus 08:30 14:45 3 ម៉ោង 0 នាទី​ដើម្ USD 15.00 4
Champa Tourist Bus Bus-Front Image
Champa Tourist Bus Bus-Side Image
កក់សំបុត្រ
Airbus 07:30 13:45 3 ម៉ោង 15 នាទី​ដើម្ USD 13.00 4
Airbus Bus-Front Image
Airbus Bus-Front Image
កក់សំបុត្រ

Sihanoukville ទៅ Phnom Penh សេវាឡានក្រុង

មធ្យម រយៈពេលឡានក្រុង

:

3 ម៉ោង 42 នាទី​ដើម្

ឡានក្រុងចេញដំណើរពី

:

Sihanoukville

ឡានក្រុងមកដល់

:

Phnom Penh

សេវាឡានក្រុងប្រចាំថ្ងៃ

:

48

សំបុត្រឡានក្រុងថោកបំផុត។

:

USD 11.00

ឡានក្រុងដំបូងបំផុត។

:

07:30

ឡានក្រុងចុងក្រោយ

:

20:00

ចំណុចសំខាន់ៗរបស់ RedBus

<strong>36 Million</strong><br>អតិថិជនជុំវិញពិភពលោកមានការពេញចិត្តជាខ្លាំង

36 Million
អតិថិជនជុំវិញពិភពលោកមានការពេញចិត្តជាខ្លាំង

<strong>លើសពី 5000</strong><br>ក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងបានផ្តល់ទំនុកចិត្តលើពួកយើងក្នងការទិញសំបុត្រ

លើសពី 5000
ក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងបានផ្តល់ទំនុកចិត្តលើពួកយើងក្នងការទិញសំបុត្រ

<strong>លើសពី 200,000</strong><br>ការកក់ក្នុងមួយថ្ងៃ

លើសពី 200,000
ការកក់ក្នុងមួយថ្ងៃ

Sihanoukville to Phnom Penh Bus Ticket Online Booking

Travelling hassle-free is essential to experience an enjoyable and exciting journey. The convenience of travelling from one city to another is necessary for the whole travel experience, whether it's a quick getaway or an expedition. With the Sihanoukville to Phnom Penh bus journey, travellers can behold the beauty of the Cambodian countryside, rice paddies, and lush greenery.

Sihanoukville to Phnom Penh bus travel improves connectivity, allowing visitors to discover intriguing places and cultures while fostering relaxation. Tourists can book online bus tickets from Sihanoukville to Phnom Penh as per their comfort and trip itinerary.

How long does it take from Sihanoukville to Phnom Penh via bus?

Tourists or locals can visit Sihanoukville to Phnom Penh via roadways or railways. Railways are a comparatively cheaper option. Sihanoukville to Phnom Penh train operates once daily and takes approximately 6-7 hours.

Sihanoukville to Phnom Penh buses take around 3 -4 hours, depending upon the traffic and other underlying factors. About 33 buses from Sihanoukville to Phnom Penh depart daily and offer different amenities to the customers through various bus operating companies. The earliest bus from Sihanoukville to Phnom Penh leaves at 5:30 am. People can also travel on the night bus from Sihanoukville to Phnom Penh, leaving at 9:30 pm.

Tourists or travellers can also find local taxis or vans, offering cheaper fares than buses. It is advisable to avoid travelling in local taxis or vans. Authorised and private buses from Sihanoukville to Phnom Penh are safe and reliable. Virak Buntham Express, Champa Tourist Express, Vibhol Express, etc., are bus operating companies that offer air-conditioned and non-AC bus services. You can purchase any bus ticket Cambodia from any operators from redBus. 

About Phnom Penh

The capital and largest city of Cambodia is Phnom Penh, often known as the Pearl of Asia. It is situated where the Tonlé Sap, Bassac, and Mekong rivers converge. Along with vibrant markets like the Russian and Central Markets, the city boasts a thriving street food scene and a lively nightlife along the riverbank. With its many Buddhist temples strewn around the city and its neighbourhoods' laid-back vibe, Phnom Penh still has a lot of its old charm.

The ideal time to visit Phnom Penh is November to April, also known as the dry season. The days will be warm and sunny with lower humidity levels, making sightseeing and outdoor travel more comfortable. Since this is Cambodia's busiest travel season, one can anticipate more crowds and expensive lodging and tour packages.

Sihanoukville to Phnom Penh Bus Ticket Prices

Sihanoukville to Phnom Penh bus fares range from $8-1$15, depending on factors like seat availability, peak hours, last-minute booking, etc.

Things to Do in Phnom Penh

Phnom Penh offers a variety of things to do, such as art galleries, cultural events, and day trips to neighbouring destinations; one must see the following tourist sights -

Independence Monument 

This famous memorial honours Cambodia's liberation from French colonial control. It looks incredible when lit up at night.

Psar Toul Tom Poung

Visit this lively Russian market. Discover items like apparel, accessories, trinkets, and regional handicrafts.

Choeung Ek Genocidal Center 

Commonly known as Killing Fields, mass graves and a memorial stupa honour the victims of the Khmer Rouge massacre. It's a site for introspection and reminiscence.

Wat Phnom 

Scale the hill to see Phnom Penh's tallest house of worship. At the summit, relax in the serene ambience and expansive city vistas.

Royal Palace 

The King of Cambodia resides at the Royal Palace. Consider visiting the Silver Pagoda within the royal grounds to witness national treasures.

Travel Tips for Phnom Penh

Travel tips for tourists travelling from Sihanoukville to Phnom Penh bus -

  • For International tourists, always keep your passport handy to avoid any hassle.
  • There are various taxis and vans offering rides from Sihanoukville to Phnom Penh at a cheaper rate. Avoid travelling from unreliable mediums to ensure personal safety and security.
  • Carefully read the baggage policy of the bus operating companies before travelling. There is an additional baggage charge.
  • Bus operators have multiple boarding and dropping points. Carefully select them as per your travel itinerary.

ចំណុចឡើង & ចំណុចចុះ
Sihanoukville
  • Sihanoukville
Phnom Penh
  • Phnom Penh

រីករាយនឹងការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងរបស់អ្នកពី Sihanoukville ទៅ Phnom Penh
តើអ្នកចង់ទៅផ្លូវផ្សេងមែនទេ? សូមពិនិត្យមើលការផ្តល់ជូនទាំងអស់ដែលមាន ពី
Phnom Penh ទៅ Sihanoukville